Kontakt
Lindbergs Skola, för Varbergs kommun och statens Konstråd
2007
(foto Bert Leandersson)

Massiv ek, kärnved
Två ekar är sammankopplade med en gemensam gren.