Konstrummet Skärhamn
2018
Bilder ur serien Formen av en berättelse