Kontakt
Lindbergs Skola, för Varbergs kommun och Statens Konstråd
2007
Massiv ek, kärnved
foto Bert Leandersson
Kontakt
2007
Lindbergs skola Varberg
Skulptural gestaltning i massiv ek på skolgården
Ek från gården Jönsa i Gunnarstorp
Marie Holmgren Projektledare Statens Konstråd
Konstnären i samarbete med snickare Niklas och Leif Eliasson
Statens Konstråd i samarbete med Varbergs Kommun
Kontakt är ett skulpturalt verk placerat på en öppen plats utanför Lindbergs skola, en grundskola utanför Varberg, med elever från förskoleklass till årskurs nio. Här ute har konstnären Malin Bogholt placerat två stora trädstammar förenade genom en lång, böljande gren. Eleverna som ofta reser till skolan med skolskjuts eller bil, släpps av just här. Verket gör en omslutande gest kring platsen, där elever och personal passerar innan de rör sig vidare ut mot någon av skolans byggnader.
Malin Bogholt har i sina stora, skulpturala arbeten under en längre tid kretsat kring en idé om teckning i rummet. Kontakt har sitt egentliga ursprung i ett tidigt möte med trädgårdar i Japan. Malin Bogholt fascinerades av de gamla träden och hur de sköttes. Hon satt länge och tecknade trädens grenar och de stöttor som man byggt under dem för att hjälpa dem att bära tyngden av snö. I skulpturen i Lindbergs skola återkommer det japanska trädet och dess hjälpande stöttor. Här har de bytts ut mot en jätteek från trakten med en yta som kommer förändras med tiden.
Skulpturen är påtaglig och majestätisk i skalan. Här upprättas samband mellan verket och de processer som äger rum i en skolas inre liv. Den är hantverksmässigt byggd, flera människor har varit inblandade i processen. Kärnvirket har tagits fram ur den ursprungliga ekstammen, ytan är polerad men obehandlad. Verkets form samspelar förvisso med det närliggande, karga landskapet, men den slingrande rörelsen ger det en drömlik, surrealistisk karaktär. Samtidigt som skulpturen är tydligt konstruerad har den en förskjutning i formen som väcker fantasin. Varför har grenen växt ut på det här sättet i det yttre rummet? Hur kan det komma sig att grenen samtidigt växer ut på två träd? Hur kommer stammarna och grenen att röra sig under de närmaste åren? Hur kommer den teckningen de gör i rymden förändras?
Annika Öhrner