Knäppfabriken Värnamo 2005
Ca 50 meter trädgren, svart färg, plaströr
Foto: Xenia Nikolskaya
En svart linje bestående av ca 50 meter svartmålad trädgren, sammanfogad med böjliga plaströr, sträcker sig igenom rummet.
Grenens ena ände har en platt träyta som pressar mot väggen och andra änden avslutas i en tunn grenkvist. När betraktaren öppnar ytterdörren och går in i entrén, som är i mitten av rummet, uppstår ett vinddrag som gör att konstruktionen sakta gungar till. Genom konstruktionens långsamma rörelse börjar kvisten, i ”linjens” ena ände, försiktigt peta mot väggen.