Canvassing
Galleri Konstepidemin, Göteborg
2012
Canvassing


2 maj – 3 juni
Sammanställd av Kalle Brolin och Kristina Müntzing
Medverkande: 
Malin Bogholt, Daniel Grizelj, Maria Draghici, Anders T Carlsson, 
Emma Corkhill, Henric Benesch, Sören Thilo Funder
Visuella konstnärer ställs ut tillsammans med forskare som studerar stadsutveckling genom medborgardialog. Konstverk visas tillsammans med fallstudier på specifika medborgarinitiativ i Backa, Biskopsgården och Bergsjön.
Maria Draghicis och Anders T Carlssons dialogbord för odlingslotter i Bergsjön visas tillsammans med Malin Bogholts skulpturer. Emma Corkhills och Henric Beneschs forskningsprojekt om framtidsbilder av Backa visas tillsammans med Daniel Grizeljs foton av abstraherade huskroppar. Kristina Müntzings sammanflätade collagekartor visas med Sören Thilo Funders surrealistiska teckning av en presskonferens med 60-talets Black Panther Party och ett ljudreportage om Pantrarna i Biskopsgården av Kalle Brolin. Vad kan vi säga om människors möjlighet att påverka och förändra sin egen och andras situation, och sin omgivning, utifrån vad vi sett och förstått och lärt oss i våra respektive arbeten? Vi försöker ställa konstverk bredvid dokumentation för att testa dem som språk och uttrycksmedel.
Vi hade velat föreställa oss en gemensam rörelse där allt ingår: konst, socialt arbete, medborgarinitiativ och forskning. Vi vill att konst ska kunna betyda något i socialt arbete. Vi ser forskare engagera sig i sina studieobjekts liv och framtid. Vi tror att konst kan kommunicera och bildsätta för ett medborgarinitiativ. Finns det olika exempel ni sett, upplevt, varit med om, på hur dessa olika fält – konst, forskning, socialt arbete och medborgar-initiativ – har kunnat samverka mot något gemensamt mål, eller med någon gemensam metod? Vi vill kunna se runtom oss i Göteborg att saker hör ihop och påverkar varandra och att det kanske finns gemensamma önskvärda mål, en geografisk dimension: saker vi sett i områden där vi jobbat eller levt eller vistats, som binder dem samman.
// Kalle Brolin och Kristina Müntzing