Hammarkullen Konsthall
2016
Trä, plast, textil, motorer
Sex skulpturer placerade i Konsthallens fönster och montrar.
Foto: Hendrik Zeitler