Regnbåge
Göteborgs Konstmuseum
1998
(foto Thomas D Johansson)
Diaprojektor, plastbaljor, pump, blomdusch, vatten, bord.
Baljorna är sammankopplade, så att vattnet i dem kan cirkulera. Pumpen pumpar upp vattnet till blomduschen, som sprutar ut vattnet i fina droppar. Vattendropparna blir belysta och i en viss vinkel ser man ett regnbågsspektrum. Vattnet faller ner på bordsytan och rinner tillbaka ner i baljorna, i ett cirkulerande kretslopp.
Pumpen ger rummet ett monotont, mekaniskt ljud.