Utan titel
Galleri Box, Göteborg
2006
( Foto: Hendrik Zeitler)
Trä, slang, snören, järnkittel, stålborste, korp, spackel,
trävisp, träskål, kolpenna, sopkvast
Grenarna sträcker sig ut, fyller rummet, gör det trångt. Puttar någon till dem uppstår en rörelse i hela konstruktionen.
Föremålen i det inre rummet flyttar sej och ger då ett skrapande ljud.