Rekonstruktion
Blickfånget Gummifabriken, Värnamo
2019
Utställningen Rekonstruktion kom till efter resa till Sissinghurst Gardens, England