Rekonstruktion
Blickfånget Gummifabriken, Värnamo
2019

Trä, motorer, papper ,olja på pannå och duk
Installation i delar med titlarna;
Utrustning
Utsikt
Rotation
Storm
Sammanfattning ( målningar, serie)
Utställningen Rekonstruktion kom till efter resa till Sissinghurst Gardens, England